Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Ayaklar kaldırılınca namaz bozulur mu?

  • Ayaklar kaldırılınca namaz bozulur mu?

İki ayağının veya bir ayağının parmaklarını yere koymadıkça secde caiz olmaz.

Secde müddetince her iki ayağını yerden kesen kimsenin namazı bozu­lur. Bir özür yokken sadece bir ayağını yere temas ettirmek mekruhtur. Yi­ne bir ayağının yalnız bir parmağını veya ayağının üstünü yere koymak secde için yeterli gelmez. Ayakların secde esnasında yere konması, par­makların iç taraflarının kıbleye yönelecek şekilde yere değdirilmesi demek­tir.

Secde yer üzerine yahut yere bitişik bir şeyin üzerine yapılır. Secdede, alın, yerin yahut yer hükmünde olan şeyin katılığını hissetmelidir.

Bunun için yün, pamuk, ot, saman ve kar gibi yumuşak maddeler üzeri­ne secde eden kimsenin burnu ve alnı yerleşip bu maddelerin boşluğu ka­panır, karar kılarsa secde caiz olur. Fakat bunların içinde yüzü kaybolur, kararlaşmaz, cismin sertliği de anlaşılmazsa yapılan secde sahih olmaz.

Mecburiyet karşısında arpa ve buğday üzerine secde yapılabilse de kay­gan olduğu için pirinç ve darı gibi maddelerin üzerine secde yapılmaz. Fa­kat bunlar bir torba içinde olursa secde caiz olur.