Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Cemaatle kılınan namazlarda kıraat

Cemaatle kılınan namazlarda kıraat

Cemaatle namaz kılındığında imama uyan kimse Kur’an’m açıktan okunduğu namazlarda imamın okuyuşunu dinler, gizli okunan namazlar­da hiçbir şey okumayarak susar. Çünkü cemaat için kıraat farz değildir.

Farz olan kıraatin yerine gelmesi için Kur’an’dan bir ayet okumak yeter­li ise de bunun Fatiha’ya tahsis edilmesi ve peşinden başka bir ayet okun­ması vaciptir. Yani esas itibariyle Fatiha’mn ilk ayetiyle farz olan okuma yerini bulmakta, devamı ayetleri ve eklenen sureyi okumak da vacip ol­maktadır.

Okuyuştaki sahihlik ölçüsü şudur: Sağırlık ve gürültü gibi bir engel ol­madıkça kişinin okuduğunu kendi kulağıyla işitecek kadar söylemesidir.

Cemaatle kılman sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının bü­tün rekâtlarında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtında kıraati cehri yapmak, yani sesli okumak vaciptir. Akşam namazının üçüncü rekâünda, yatsı namazının da son iki rekâtında gizli okumak vaciptir. Ancak tek başı­na sabah, akşam ve yatsı namazını kılan kimse isterse kıraati sesli, isterse gizli olarak okur.

Öğle ve ikindi gibi gündüz kılman namazların farzında ise kıraati, tek başına da olsa gizli okumak vaciptir.