Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Cemaatle namazın hükmü nedir?

  • Cemaatle namazın hükmü nedir?

Aklı başına buluğ çağma ermiş olan Müslüman erkeklerin beş vakit na­mazı cemaatle kılmaları müekked sünnettir. Bu vacip demektir. Çünkü Hanefîlere göre müekked sünnete vacip de denir. Cemaatle namaz Şâfiî ve Mâlikilere göre de müekked sünnettir. Fakat Hanbelîler, namazı cemaatle kılmanın farz-ı ayn olduğu görüşündedirler.

Bu durumda meşru bir mazereti olmayan Müslüman erkeklerin hangi mezhebe mensup olursa olsunlar, beş vakit namazı cemaatle kılmaları ge­rekir. Fıkıh âlimlerinin çoğunun ortak görüşü, bunun vacip gibi müekked bir sünnet oluşudur. Bunun için ihmal ederek cemaati terk eden kimse tahrimî bir mekruh işlemiş demektir.

Cemaat, Cuma namazı için farz, bayram namazları için vaciptir. Çünkü her iki namazda da cemaatin bulunması namazm sahih olmasının şartla- rmdandır. Bundan başka teravih namazında cemaat sünnet-i kifaye, Rama­zan’da kılman vitir namazında müstehap, diğer vakitlerde kılman nafile namazlarda ise mekruhtur.

Kadınların ve buluğa ermemiş olan çocukların namazlarını cemaatle kılmaları şart değildir. Fakat müsait olduklarında cemaate katılırlarsa bu­nun sevabını alırlar.