Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Ezanı Neden Bukadar Degerlidir?

Ezanı Neden Bukadar Degerlidir?

Çünkü ezan, İslâmiyet’in en başta gelen işaretidir ve şeâir adıyla anılan hükümlerin en başmdadır. Bu, bir milletin bayrağı ile aynı manayı taşır. Bayrağa hürmetsizlik gösteren kimsenin hakareti, bir kumaş parçasına ya­pılmış bir hareket olarak karşılanmaz. Çünkü o kumaş parçasına asıl değe­rini kazandıran, onun ifade ettiği manadır. O manaya hakaret eden bir kimseyi devlet cezasız bırakmaz. Eğer bırakacak olsa kendi haysiyet ve şe­refini korumamış olur.

 

Ezan da İslâmiyet için böylesine büyük bir manayı haizdir ve onda bir milyar Müslüman’m, gelmiş ve gelecek asırların hakkı vardır. Bu kadar in­sanın hakkına tecavüz etmekten, Peygamberine karşı edepsizlik göstermek­ten korkan bir kimse ezanm değerini düşürecek en küçük bir söz ve hare­ketten dikkatle kaçar. O, ezana hürmette kusur gösterip de şeytana arkadaş olmaktan korkar. Çünkü Peygamberimiz (a.s.m.) “Ezan okunduğu zaman şeytan ezan sesinin duyulmadığı yere kadar yellenerek kaçar” buyurmuş, bu yüzden de müezzinlere seslerini yükseltebildikleri kadar yükseltmeleri tavsiyesinde bulunmuştur.166