Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

İbadetlerde niyetin önemi nedir?

İbadetlerde niyetin önemi nedir?

Niyet, ibadetlerin özüdür. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte “Ameller niyetlere göredir ve herkese niyet ettiği şey vardır”175 buyururlar. Hadiste geçen “niyet”in manası ihlâstır. Çünkü “niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır. Öyle ise necat, halâs ancak ihlâs iledir.” “İslâm’ın üçte biri niyettir” diyen İmam Şafiî de bu gerçeği veciz bir şekilde dile getirir.

Başta namaz olmak üzere, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerde niyetin büyük bir yeri vardır.

Niyet iyiye de kötüye de kullanılabilen bir alet gibidir. Bu vasfıyla niyet, insanı Cenab-ı Hakk’a muhatap olacak seviyeye yüceltirken, diğer taraftan da bütün varlıkların alünda bir mertebeye düşürüp cehenneme götürebilir. “Yani, niyet günahı sevaba, sevabı da günaha kalbeder… Adî bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Mad­diyata esbab (sebepler) hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla bakı­lırsa marifet-i ilahiyedir.”176

Bu bakımdan niyetin daima ihlâs ve kulluk manasında olmasına dikkat etmek lazımdır. Bunun için başta namaz gibi temel ibadet olmak üzere, her hareket ve ibadette Allah rızası esas maksat olmalıdır. Diğer sebep ve vesi­lelerin araya girmesine meydan verilmemelidir.

Niyetin ameldeki etkisini ve Allah’ın niyete atfettiği önemi anlatan şu hadis-i şerifte, kalbimizin ve ona bağlı olarak amellerimizin istikametini ta­yinde bize yol gösterecek ölçüler vardır:

“Allah her şeyin güzelliklerini ve fenalıklarını yazdı. Sonra güzellerin güzelliklerini, fenaların da çirkinliğini açıkladı. Her kim bir iyilik yapmak ister de onu yapamazsa Allah Kendi katında o kimse hesabına tam bir se­vap yazdırır. Eğer o kimse güzel bir işi yapmak ister de yaparsa Allah Kendi katında o kimseye on mislinden yedi yüz misline, hatta daha fazla sevap yazdırır. Her kim de fena bir iş yapmak ister de yapmazsa Allah o kimseye Kendi katında tam bir sevap yazdırır.

Eğer o kimse fena bir iş yapmak ister de yaparsa Allah ona bir tek kötü­lük günahı yazdırır.”177

175