Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Kaç rekât kıldığında şüpheye düşen kimse ne yapar?

  • Kaç rekât kıldığında şüpheye düşen kimse ne yapar?

Namaz içinde insanı şüpheye düşüren hâl, daha çok rekât sayısında gö­rülür. Kaç rekât kıldığını tam olarak kestiremez. Eğer böyle bir hâl insanın başına ilk defa geliyorsa namazı bozar yeniden kılar. Bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bu hususta şöyle buyururlar:

“Kaç rekât kıldığınızda şüphe ederseniz, namazı yeniden kılınız.” He­nüz vakit çıkmadan o vaktin namazını kılıp kılmadığı hususunda şüpheye düşen kimse o namazı kılmakla şüphesini telafi eder.

Kaç rekât kılındığı hususunda şüphe namaz tamamlanmadan önce olunca itibar edilir. Son oturuşta et-Tahiyyatü okuyacak kadar oturduktan veya okuduktan yahut selam verdikten sonra kaç rekât kıldığında şüpheye düşülse bir şey yapmak gerekmez. Namaz tamam sayılır. Fakat bir rekâtı eksik kıldığı hususunda kesin bir kanaate sahip olursa kalkar eksiğini ta­mamlar.

Kaç rekât kıldığı hususunda şüphe zaman zaman meydana geliyorsa böyle bir kimse namazı iade etmeyip araştırır, kanaatine göre neticeye va­rıp, ona göre hükmeder. Yani kalbi hangi tarafa ağır basıyorsa ona göre ha­reket eder. Şayet tam karar veremiyorsa en az olanı tercih eder.