Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Kıyam (Ayakta durmak)

Kıyam (Ayakta durmak)

Kıyam, ayakta durmak demektir. Niyet edip tekbir aldıktan sonra ayak­ta durmak bir rükündür. Ayakta durmanın ölçüsü; eller salıverildiği zaman dizlere erişmemesidir. Bunun için kalp huzuru içinde namaz kılmak ni­yetiyle kıyamda bir miktar eğilen kimse bıraktığında elleri dizlerine ulaşa­cak kadar uzanmıyorsa namaz sahihtir.

Kıyam, farz ve vacip namazlarda farzdır. Bundan dolayı ayakta durabi­lecek güçte olan bir kimsenin farz veya vacip namazı oturarak kılması caiz olmaz. Fakat sünnet ve müstehap namazlar için kıyam farz değildir. Sağlık­la ilgili bir özür bulunmasa da oturarak kılmabilir. Ancak nafile namazlar­da ayakta kılmak daha faziletli ve sevaptır. İmam-ı Âzam’a göre sabah na­mazının sünnetini ayakta kılmak gerekir. Teravih namazını da bir özür bu­lunmadığı takdirde oturarak kılmak mekruhtur.

Nafile bir namazı ayakta iken başlayan bir kimse yorgunluktan dolayı bir tarafa dayanarak veya oturarak diğer rekâtları tamamlayabilir. Nafile bir namaza oturarak başlayan bir kimse de isterse kalkıp kalan rekâtları ayakta tamamlayabilir.

Ayakta duramayan veya ayakta dursa da secdeye varamayan kimseye kıyam farz değildir. Namazı ayakta kıldığı takdirde idrarını tutamama gibi bir özrü, tam olarak avret yerini örtecek kadar bir giyecek bulamama gibi bir mazereti olan kimseler için kıyam şart değildir. Bunlar namazlarını otu­rarak kılabilirler.

Ayakta durmanın müddeti, kıraatin miktarına göredir. Üç kısa ayet okuyacak kadar ayakta durmak farz, Fatiha ve ilave bir sure okuyacak ka­dar durmak ise vaciptir. Kıraati uzun tutarak fazla durmak da sünnettir.

Hiçbir özrü yokken tek ayak üzerinde durup namaz kılmak mekruhtur.

Hasta ve yolcuların kıyamdaki halleri.178