Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Namaz Surelerinin Sırası

Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi ise Nas suresidir. Namazların bu sıraya uyularak kılınması gereklidir. Evvela namaz surelerinin iyice öğrenilmesi ve ezberlenmesi icap etmektedir. Tecvidli şekilde ezber için namaz sureleri sayfasını önermekteyiz. Sonrasında da namazda okunacak surelerin sırasını bilmek gerekmektedir.

Namazın her rekatında ayakta iken Fatiha suresi okunmalıdır. Fatiha suresini zamm-ı sureden önce okumak gerekli olup sıralamada yeri yoktur. Namaz sureleri sırası sayfasında da detaylı şekilde anlatılan husus ise bu zamm-ı sureler bölümünde ortaya çıkmaktadır. Namaz sureleri olarak da isimlendirilen ve son 10 sureden oluşan surelerin belli bir sıra dahilinde her rekatta okunması gerekmektedir. Bu sureler sırasıyla aşağıdaki gibidir:

1. Fil Suresi
2. Kureyş Suresi
3. Maun Suresi
4. Kevser Suresi
5. Kafirun Suresi
6. Nasr Suresi
7. Tebbet Suresi
8. İhlas Suresi
9. Felak Suresi
10. Nas Suresi

Okuma sırasına aykırı şekilde okunuş mekruh olarak görülmüştür. İkinci rekatta okunan sure, ilk rekatta okunan surenin hep aşağısında olmalıdır. Hiç bir surette atlama yapılmadan sırayla okunmalıdır. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmamalıdır. Mesela ilk rekatta Fil suresi okundu ise ikinci rekatta ya Kureyş veyahutta Kevser veya onunda altındaki bir sure okunmalıdır. İkinci rekatta okunan sure, ilk rekattakinden 2 ayetten fazla olmamalıdır. Mümkünse yukarıdaki sıraya uygun şekilde namazları kılmaya gayret göstermeliyiz.

Namazda okunan sureler ve namaz duaları ile ilgili daha fazla detay için Namaz Suresi çalışmasına bakmanızı tavsiye ediyoruz.