Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Namaz tesbihatı nasıl yapılır?

  • Namaz tesbihatı nasıl yapılır?

Namaz bittikten sonra tespih çekmek için tespihlerden önce:

“Sübhânallahi ve’l-hamdülillahi velâ ilahe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm” duası okunur.

Manası:

Allah’ı tespih ederim. Allah’a hamd ederim. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’a mahsustur.

Bundan sonra Euzü Besmele çekilip Âyete’l-Kürsî okunur.

Sonra da 33 defa Sübhânallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa da Allahü Ekber tespihleri okunur.

Bu tespihler el parmaklarıyla sayılabileceği gibi tespih kullanarak da sa­yılabilir. Esas olan, tespih sayılarını eksik ve fazla söylememektir.

Bu tespihler bittikten sonra şu dua okunur:

“La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh, Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir”

“Sübhâne Rabbiyel aliyyi’l-a’le’l-Vehhab”

Manası:

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız O vardır. Şeriki yoktur, mülk O’nündür, hamd de O’na mahsustur, O’nun her şeye gücü yeter.

Bundan sonra avuç içleri yüze doğru biraz meyilli olarak eller göğüs hi­zasına kaldırılır, dua edilir.

Peygamber Efendimizin yapmış olduğu şu dua ile Allah’a yalvarmak yerinde olur:

Elhamdü lillâhî rabbi’l-âlemin. Ve’l-âkibetü li’l-müttekîn Va’s-salâtu vesselamu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’în. Allahümme innâ ne’ûzü bike min cehdi’l-belâi ve derki’ş-şekai ve sûi’l- kadâi ve şemâteti’l-âdâ. Allahümme’ğfir lenâ va’rda annâ ve tekabbel minnâ ve edhilne’l-cennete ve neccinâ mine’n-nâr. Ve aslih lenâ şe’nenâ külleh. Allahümme einnâ alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik.

Allahümme ahsin âkibetenâ fi’l-umûri küllihâ ve ecirnâ min hizyi’d- dünya ve azâbi’l-âhirah. Allahümme innâ nes’elüke mûcibâti rahmetike ve azâ’ime mağfiratike ve’sselamete min külli ismin ve’l-ganimete min küllî birrin ve’l-fevze bil-cenneti ve’n-necâte mine’n-nâr.

Allahümme lâ teda’lenâ zenben illâ ğaferteh velâ hemmen illâ feracteh velâ deynen illâ kadayteh velâ hâceten min havâici’d-dünya ve’l-âhireti hiye leke rıdan illâ kadaytehâ ya Erhame’r-Râhimîn.

Allahümme Rabbena âtina fi’d-dünya haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kına azâbe’n-nâr, birahmetike ya Erhame’r-Râhimîn. Rabbenâğfirli velivalideyye ve li’l-mü’minîne yevme yeku’mul-hisâb. Birahmetike ya Erhame’r-Râhimin. Ve selamün ale’l-murselîn ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l- âlemin.

Manası:

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Âkibet mü’minlerindir. Salât ve selam, Efendimiz Muhammed’e ve onun evladına ve ashabına ol­sun. Allah’ım belanın hücumundan, azgınlığın ulaşmasından, kötü kaza­dan, düşmanın alayından Sana sığınırız. Allah’ım, bizi bağışla, bizden razı ol, bizden kabul eyle, bize cenneti nasip et, cehennem azabından kurtar. Her işimizi düzelt. Allah’ım, Sen’i anmak, Sana şükretmek, Sana güzel kul­luk etmek için bize yardım eyle.

Allah’ım, her hususta sonumuzu güzel eyle. Bizi dünyada yüzüstü kal­maktan muhafaza et, ahiret azabından kurtar. Allah’ım, biz Sen’den rahme­tinin gereklerini, bağış kararlarını, her günahtan selameti, her türlü iyiliğe nail olmayı, cennete ulaşıp cehennemden kurtulmayı diliyoruz.

Allah’ım, bizim için bağışlamadığın bir günah, açıp sevince çevirmedi ğin bir üzüntü, ödenemeyecek bir borç bırakma. Gerek dünya, ger ahirete ait Sen’in hoşnut olduğun bütün ihtiyacımızı karşıla, ey Merhan lilerin en Merhametlisi olan Allah’ım!

Allah’ım! Rabb’imiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, ey Merhametlilerin Merhametlisi, rahmetinle bizi ateş azabından koru. Rabb’i­miz, hesap günü, beni, anamı babamı ve bütün mü’minleri bağışla. Ey Mer­hametlilerin Merhametlisi, rahmetinle duamızı kabul eyle. Selam peygam­berlere, hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a.