Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Namazda hırsızlık nedir?

  • Namazda hırsızlık nedir?

Namazdaki kusurların, namazın sevabını azalttığını haber veren Pey­gamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden bazılarınız namazı tam olarak kılar, bazılarınız yarısına, bazıla­rınız üçte birine, bazınız dörtte birine, bazınız beşte birine, hatta bazılarınız onda birine zor yetişir.”188

Namazın bütün adap ve rükünlerini yerli yerinde yapan mü’min seva­bını tam alır. Halbuki namazda yapılan kusurlar ve mekruhlar sevabının ve manevî ecrinin kaybolmasına veya azalmasına sebeptir.

Namazda tadil-i erkâna riayet etmeyen kimseleri Peygamberimiz ikaz etmiştir.

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

“Peygamber (a.s.m.) beni horozun taneyi gagalaması gibi secdeyi acele­ye getirip tam oturmadan ve doğrulmadan gagalamaktan, secdede köpeğin yayılıp serilmesi gibi serilmekten ve namaz içinde tilkinin avcıdan korkup da ani olarak sağa sola bakışı gibi bakıştan yasakladı.”189

Gerçekten de böyle namaz kılan bir kimse namaz kıldığının farkında bi­le olmaz. Halbuki çok önemli bir ibadet olan namazı aceleye getirip geçiş­tirmeye çalışmak şuurlu bir Müslüman’ın yapmaması gereken bir iştir. Namazı tadil-i erkânıyla kılıp meleklere benzemek, hatta onların üzerinde bir mertebeye çıkmak nerede, namazdaki bazı hareketlerini hayvanların davranışlarına benzetmek nerede?

Tadil-i erkâna uyularak kılman namaz İlahî kabule daha çok yaklaşmış olur. Bu sayede mü’min namazın hakikî zevkine, feyzine ve bereketine ka­vuşmuş olur.