Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Namazda Ka’de-i ahire (Son oturuş)

  • Namazda Ka’de-i ahire (Son oturuş)

Namazlarda son oturuş bir rükün olarak farzdır. İki rekâtlı namazların sonundaki oturuşla, dört rekâtlı namazların ikinci oturuşu farz olan oturuş­tur. Kılman namaz ister farz olsun, isterse nafile olsun bu oturuş farzdır. Son rekâtın secdelerinden sonra oturmadan namazdan çıkan kimsenin na­mazı bozulmuş olur.

Farz olan oturuş miktarı    “et-Tahiyyatü”yü okuyacak kadar

geçen müddettir. Buna “teşehhüt” miktarı da denir.

Peygamber Efendimiz, Abdullah İbn-i Mes’ud’a tahiyyatı öğretirken şöyle buyurmuştu: “Bunu oturup okuduğun yahut okuyacak kadar otur­duğun vakit namazı tamamlamış olursun.” Buna göre, teşehhüt miktarı oturmak farz, “et-Tahiyyatü”yü okumak vaciptir.

“et-Tahiyyatü” duasını okuma ölçüsü şudur: Harf ve kelimeleri kendi işiteceği kadar okumaktır.

Sünnet üzere namazdaki bu oturuş şekli şöyledir:

Oturulacağı vakit sol ayak yan yatırılarak üzerine oturulur, sağ ayak da parmaklar kıbleye gelecek şekilde dikilir. Eller ve parmaklar normal şekil­de dizlerin üzerine konur. Vücut düz tutularak kucağa bakılır. Kadınlar ise her iki ayaklarını sağ taraftan hafifçe dışarı çıkararak yere otururlar.

Son oturuşta uyuyan ve tamamını uyku ile geçiren kimsenin, uyandık­tan sonra teşehhüt miktarı oturması gerekir. Yoksa namazı bozulur.