Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Namazın adabı nelerdir?

  • Namazın adabı nelerdir?

Kıldığımız namazlarda bazı adab vardır. Sünnetler nasıl vacipleri ta­mamlarsa adap da sünnetleri tamamlar. Adaba müstehap ve mendup da denir. Namazdaki adaba uymak, riayet etmek namazın fazilet ve sevabını artırır. Huzur ve lezzet elde edilir. İnsan namazda iken Allah’ın yüce huzu­runda olduğunu anlamakla, edep ve erkâna daha çok dikkat eder. Namaz­da mütevazı bir halde bulunurken kalbini kötü düşüncelerden, dünyevî meşguliyetlerden uzak tutmaya çalışır. Çünkü gerçek namaz kalp huzuru içinde kılınan namazdır.

Namazda adabdan sayılanlar şunlardır:

Namazda hem görünüş itibarıyla hem de ruhî olarak tam bir sakinlik ve huzur içinde bulunmak.

Ceket ve palto gibi üstten giyilen elbiseyi açık tutmayıp düğmelerini kapatmak.

Kıyamda iken secde yerine, rükûda ayakların üzerine, secdede bur­nun iki yanma, oturuşlarda kucağına, selam verirken omuz başlarına bak­mak.

Tek başına namaz kılanın rükû ve secde teşbihlerini üçten fazla (beş veya yedi defa) yapması.^

Kamet getirirken “Hayye alelfelâh” denildiği vakit

imam ve cemaatin ayağa kalkması. İmam mihraba yakın değilse her safta bulunanlar imam yaklaştıkça ayağa kalkarlar.

“Kad kameti’s-salâh (namaz başladı)” denildiği za­

man imamın tekbir alarak namaza başlaması. İmam böyle yapmakla müez­zini onaylamış sayılır. Fakat kamet bittikten sonra da namaza başlanabilir. İmam Ebu Yusuf ve Muhammed’le diğer üç mezhep bu görüştedir.

Kamet getirilirken camiye giren kimse ayakta beklemez oturur. Ce­maatle birlikte ayağa kalkar.

Öksürüğü ve geğirmeyi mümkün olduğu kadar gidermek.

Esneyeceği zaman dudakları dişlerle ısırmak suretiyle kapamak. Da­ha olmazsa sağ eliyle ağzı kapamak.

Peygamberler esnemezler. Çünkü esnemek gaflet alametidir. Bunun için esneyecek olan kimse peygamberleri veya Peygamber Efendimizi hatıra ge­tirmekle esnemesine engel olabilir.

namazın edepleri nelerdir ,namazın adabı ve mekruhları ,namazın adabına göre kılınışı  ,namaz adabı ile ilgili hadisler peygamberimizin namaz adabı