Dini Bilgiler

Nasıl bir özür olursa camiye cemaate gidilmez?

Paylaş
 
  • Nasıl bir özür olursa camiye cemaate gidilmez?

Vakit namazları daha çok cemaatle camide kılınır. Çünkü cemaat ne ka­dar fazla olursa fazileti de ona göre çok olur. Bu da ancak camide müm­kündür. Bunun için imkân ölçüsünde namazı camide kılmaya çalışılmalı­dır. Fakat bazı meşru mazeretlerden dolayı camiye gidilemez. Dolayısıyla camiin dışında bir yerde ya cemaatle kılınır veya tek başına kılınır. İşte ca­miye gidip cemaatle namaz kılmaya engel olan haller üç başlık altında top­lanabilir:

  1. Hava şartlan

Şiddetli soğuk, yağmur, çamur, zifiri karanlık… Bu durumlar insan ha­yatına ciddî şekilde etki ettiği için cemaat hâlinde toplanmayı güçleştirir.

  1. Sağlıkla ilgili sebepler

Camiye gidemeyecek kadar hastalık hali, sakatlık, aksaklık, felçlilik, ih­tiyarlık, kötürümlük bu kabildendir. İnsanın canına, malına, namusuna bir tehlike gelmesinin muhtemel olduğu vakitler de buna dâhildir. Hastabakı­cılar için de aynı husus geçerlidir.

  1. Diğer sebepler

İçinin çektiği bir yemeğin hazır olması hâlinde, abdestinin daraldığı za­manlarda cemaate katılma güçlüğü olursa. Ayrıca dinî meselelerle uğraşan, okuyup okutan kimseler, o an için bu işlerinde bir aksama olacaksa cemaa­te gitmeyebilirler.

Ancak bu çeşit meşguliyetler dolayısıyla da olsa bütün bütün cemaati terk etmemek gerekir. Çünkü cemaati terk edenin şahitliğinin kabul olun­mayacağı, gerektiğinde maddî bir cezaya müstahak olacağı hakkında hü­kümler de mevcuttur.

Her namazı cemaatle kılma arzusunda olduğu halde bazı mazeretlerden dolayı cemaate devam imkânı bulamayan kimse niyetine göre mükâfatını alır. Cemaate katılmış gibi sevaba kavuşur.

Bu yazı 75 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
Ezan Vakitleri

Facebookta bizi bulun