Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Nasıl bir özür olursa camiye cemaate gidilmez?

  • Nasıl bir özür olursa camiye cemaate gidilmez?

Vakit namazları daha çok cemaatle camide kılınır. Çünkü cemaat ne ka­dar fazla olursa fazileti de ona göre çok olur. Bu da ancak camide müm­kündür. Bunun için imkân ölçüsünde namazı camide kılmaya çalışılmalı­dır. Fakat bazı meşru mazeretlerden dolayı camiye gidilemez. Dolayısıyla camiin dışında bir yerde ya cemaatle kılınır veya tek başına kılınır. İşte ca­miye gidip cemaatle namaz kılmaya engel olan haller üç başlık altında top­lanabilir:

  1. Hava şartlan

Şiddetli soğuk, yağmur, çamur, zifiri karanlık… Bu durumlar insan ha­yatına ciddî şekilde etki ettiği için cemaat hâlinde toplanmayı güçleştirir.

  1. Sağlıkla ilgili sebepler

Camiye gidemeyecek kadar hastalık hali, sakatlık, aksaklık, felçlilik, ih­tiyarlık, kötürümlük bu kabildendir. İnsanın canına, malına, namusuna bir tehlike gelmesinin muhtemel olduğu vakitler de buna dâhildir. Hastabakı­cılar için de aynı husus geçerlidir.

  1. Diğer sebepler

İçinin çektiği bir yemeğin hazır olması hâlinde, abdestinin daraldığı za­manlarda cemaate katılma güçlüğü olursa. Ayrıca dinî meselelerle uğraşan, okuyup okutan kimseler, o an için bu işlerinde bir aksama olacaksa cemaa­te gitmeyebilirler.

Ancak bu çeşit meşguliyetler dolayısıyla da olsa bütün bütün cemaati terk etmemek gerekir. Çünkü cemaati terk edenin şahitliğinin kabul olun­mayacağı, gerektiğinde maddî bir cezaya müstahak olacağı hakkında hü­kümler de mevcuttur.

Her namazı cemaatle kılma arzusunda olduğu halde bazı mazeretlerden dolayı cemaate devam imkânı bulamayan kimse niyetine göre mükâfatını alır. Cemaate katılmış gibi sevaba kavuşur.