Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Neden Kıbleye Dönülerek Namaz Kılınır?

Neden Kıbleye Dönülerek Namaz Kılınır?

Kıble bir semboldür. O yöne dönen insan Allah’ın tayin ve tespit ettiği istikamete dönmüş olmaktadır. Bu dönüş, Allah’ın yüce huzuruna çıkma­nın bir işaretidir. Her mü’min kıbleye dönmekle, Âdem Aleyhisselam’dan itibaren yeryüzünün en mukaddes ve eski mabedinin bulunduğu yere dön­müş olmakla; gelmiş geçmiş bütün mü’minlerle nurlu bir bağlılık kurarak Cenab-ı Hakk’a müşterek bir cihetten yönelmenin zevk ve heyecanını ya­şamaktadır.

Kıbleye dönerek namaz kılmanın hükmü Kur’an-ı Kerim’de mealen şöy­le ifade buyrulur: “Yüzünü Mescid-i Haram cihetine çevir. Nerede bulu­nursanız yüzünüzü o tarafa çeviriniz.”172

Bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz kıbleye dönmenin gereklili­ğini şu şekilde açıklar. “Namaz kılacağınız zaman önce iyi bir abdest alın, sonra da kıbleye yönelin.”

Kabe’nin içinde ve etrafında namaz kılanlar kıbleyi nasıl tayin ederler?

Kâbe’nin içinde veya etrafında namaz kılanlar kıble için istedikleri tarafa dönebilirler. Onlar için Kâbe’nin bütün çevresi kıbledir. Mescid-i Haram’ı dolduran cemaatle namaz kılındığında cemaatin hepsinin bir tarafa dön­mesi gerekmez. İmam ve cemaat Kâbe’nin etrafına daireler şeklinde saflar tutarak namazlarını eda ederler. İmamın Kâbe’nin bir yönüne, cemaatin bir kısmının da diğer yönlerine dönerek kılmaları caizdir, namazları sahihtir. Ancak imamın bulunduğu yerde duranlar imamın önüne geçmemelidir.

Kâbe’nin diğer tarafına durmuş olan cemaatin Kâbe’ye imamdan daha çok yakın durmaları namazlarına bir zarar vermez.

Mekke’de bulunup da Kâbe’yi görebilenlerin doğrudan doğruya Kâ­be’nin kendisine, aynına yönelmeleri farzdır. Mekke’de bulunup da namaz kılarken Kâbe’yi göremeyenlerin kıblesi, Kâbe’nin aynısı değil de cihetidir. Yani o tarafa doğru yönelmektir. Böyle bir kimse tam olarak isabet etmese de istikbal-i kıblesi sahihtir.

Mekke’nin dışında yaşayan diğer Müslümanların sadece Kâbe tarafına dönmeleri yeterli gelir. Tam Kâbe’ye isabet etmeleri şart değildir. Tama­men Kâbe’yi karşıya getirmeyecek şekildeki birazcık inhiraf (sapma) nama­za zarar ermez. Namazı bozacak sapma miktarı, doğuda yaşayanların batı­ya; batıda yaşayanların doğuya doğru yönelmiş olmalarıdır.173