Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Secdenin mana ve hikmeti nelerdir?

  • Secdenin mana ve hikmeti nelerdir?

Sücudun kelime manası, baş eğmek, eğilmek ve tevazu göstererek ta­zimde bulunmaktır. Secdeye vararak başını yere eğen, yüzünü toprağa yaklaştıran insan, Yaratıcısına karşı tam bir tevazu ve tazim içinde olur. Bir kul olarak kusurunu, acizliğini ve fakirliğini görüp Allah’ın kudret ve rah­meti önünde hayret ve muhabbetle secde etmektedir.

Secde anı kulun Rabb’iyle manen beraber olduğu en mesut bir haldir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz, “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu hal secde hâlidir”182 buyurarak bu manayı ifade ederler.

Secde, namaz rükünleri içinde fazilet ve sevabı çok olan bir rükündür. Bu fazileti Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir sahabinin sorusu üzerine bü- dirir.

Hz. Sevbân (r.a.) bir defasında Peygamberimize sordu:

“Allah rızası için yapacağım en sevimli ameli bildirir misiniz?”

Bu soruyu Hz. Sevbân üç kere sordu. İki seferinde bir şey demeyen Pev- gamber Efendimiz (a.s.m.), sessizlikten sonra üçüncü soru üzerine şövle buyurdu:

“Bol bol secde et. Allah için yaptığın her secde ile Cenab-ı Hak bir dere­ceni yükseltir, bir günahını siler.”183