Kategoriler
Lütfen Görünüm > Menülerden menü ayarlarınızı (ana_menu) yapınız.

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

  • Sehiv (Yanılma) Secdesi

Sehiv secdesini gerektiren durum, ya unutarak veya yanılarak meydana geldiği için buna “yanıldıktan sonra yapılan secde” manasma gelen sehiv secdesi denir.

  • Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Sehiv secdesi namazm sonunda yapılır. Şöyle ki: Az sonra bahsedileceği gibi namaz içinde sehiv secdesi yapılması gereken bir halle karşılaşan kim­se son oturuşta “et-Tahiyyatü”yü okuduktan sonra sağ tarafına selam verir, sola selam vermeden hemen “Allahü Ekber” diyerek secdeye varır, üç kere “Sübhane Rabbiye’l-Âlâ” dedikten sonra “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkar. Sübhanallah diyecek kadar oturduktan sonra “Allahü Ekber” diye­rek yeniden secdeye gider. Yine üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Âlâ” der ve “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkar, oturur.

“et-Tahiyyatü”, “Allahümme salli”, “Allahümme bârik” ve “Rabbena Âtina” dualarını okur, sağma ve soluna selam vererek namazdan çıkar.

Sehiv secdesini yapmak vaciptir. Fakat bu, sehiv secdesi yapabilecek vaktin bulunmasına bağlıdır. Vaktin darlığından dolayı secde yetişmeye­cekse terk edilir. Mesela sabah namazının farzını kılarken sehiv secdesi ge­reken bir şey yapan kimse sağma selam verdikten sonra hemen güneş do­ğacak olsa artık bu secdeyi yapmaz. İkindinin farzını kıldıktan sonra güne­şin kızarmış olması da aynı şekilde sehiv secdesini düşürür.

Farz, vacip, nafile bütün namazlarda sehiv secdesinin hükmü aynıdır. Yanılma hangi namazda olursa olsun, namazın sonunda secde yapılır.

Namazda yanılarak veya unutarak terk edilen hal ya farz olur, ya vacip olur veya sünnet olur. Gerek kasten, gerekse yanılarak olsun namaz içinde­ki bir farzın terk edilmesinden doğan bir noksanlık sehiv secdesi ile telafi edilemez. Bu namazın yeniden kılınması lazımdır. Namazın içindeki bir sünnetin ne şekilde olursa olsun terkinden dolayı sehiv secdesi yapılmaz.

Ancak kasten terk edilmesi bir kusurdur, sevaptan mahrum kalmava sebep olur.

Bile bile bir vacibin terk edilmesi veya geciktirilmesi günahtır. Bundan dolayı sehiv secdesi gerekmez, ancak namazı yeniden kılmak daha uygun­dur.

  • Sehiv secdesi hangi hallerde gerekir?

Namaz içinde farz bir rüknün önceden yapılmasında, sonraya bıra­kılmasında veya tekrarında.

Vacibin yanılarak terk edilmesinde veya sonraya bırakılmasında.

Bir vacibin değiştirilmesinde.

  • Namaz içinde farz bir rüknün önceden yapılmasından ya da sonraya bırakılma­sından dolayı sehiv secdesi yapılması

Namaz içinde farz bir rüknün öne alınması veya sonraya bırakılması va­cibin terki sayılır. Mesela namazda Sübhaneke’yi okuduktan sonra vanıla- rak farz olan kıraati yapmadan, rükûa varan bir kimse bu eksildiği hatırla­yıp kıyama dönerse kıraat rüknünü yerine getirir. Bu durumda vapılan rü­kû geçerli sayılmaz. Kıraati bitirdikten sonra yeniden rükû vapıp namaza devam etmesi gerekir. Bu halde farz olan rükû öne alınmış, yapılması gere­ken kıraat de sonraya bırakılmış olur. Bunun için namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.